вести

english srpski

Удружење поднело примедбе и сугестије на ПГР обилазне пруге на подручју Града Ниша

Postavljena: 18.12.15.

Дана 18. децембра 2015. Удружење је поднело примедбе и сугестије на ПГР обилазне пруге на подручју Града Ниша који је на рани јавни увид изложила Управа за планирање и изградњу града Ниша.

Пруга према Софији која велики јужни део Ниша одваја од града је комплексни вишедеценијски проблем, ометајући саобраћај пружним прелазима у нивоу са саобраћајницама и угрожавајући житеље који су у близини пруге.

Удружење је, поред других примедби и сугестија, изложило свој предлог решења саобраћајног проблема града Ниша:

поред изградње северне двоколосечне обилазнице око Ниша, уклонити пругу од станице Ниш до станице Нишка Бања и осмислити садржаје и саобраћајнице, дозволити градњу на бившој траси пруге и, како је запланирано и у ГУП-у Ниша 2010-2025 и у Акционом плану одрживог развоја Града Ниша 2015-2020, на потребним коридорима увести трамвај са шинама у нивоу коловоза где ће се саобраћај одвијати по ЗОБС-у а не по Закону о железницама. Тиме би, поред пружних прелаза у нивоу саобраћајница, и проблем са подвожњаком у Зетској, потопљеним после сваке јаче кише - нестао!

 

Донатори

 

ledib

 

Овај пројекат је финансиран од стране Краљевине Данске, кроз Суседски програм а спроводи га LEDIB Програм.

Овај веб сајт не садржи и не представља званичан став LEDIB Програма. Иницијатори пројекта су одговорни за све информације које се могу наћи на овој веб презентацији.